Υπολογιστές για Σχολεία

Ανακατασκευασμένοι υπολογιστές για σχολεία

Οι υπολογιστές σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο πληροφόρησης και μάθησης. Βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και εντάσσουν το σχολείο στις νέες τεχνολογίες φέρνοντας νέες τάσεις και καινοτομίες.
Βέβαια, ο εκπαιδευτικός ρόλος των υπολογιστών σχετίζεται άμεσα με την αγάπη των παιδιών για αυτούς. Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολο και ευχάριστο για εκείνα να διδάσκονται και να μαθαίνουν πάνω στο αντικείμενο που επιθυμούν.
‘Όμως, λόγω των περιορισμένων κονδυλίων που διανέμεται σε κάθε σχολική κοινότητα, δεν δύνανται όλα τα σχολεία να έχουν τον επαρκή αριθμό υπολογιστών. Στην περίπτωση αυτή το εκπαιδευτικό έργο δυσκολεύει αρκετά, αφού ένας υπολογιστής αντιστοιχεί σε 2 ή 3 μαθητές ταυτόχρονα.

Έτσι λοιπόν η E-GATE με μία μεγάλη ποικιλία ανακατασκευασμένων (refurbished) υπολογιστών δίνει τη λύση! Γιατί όμως να επιλέξει το σχολείο ένα τέτοιο μηχάνημα;

Τα οφέλη είναι αρκετά και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω:

  • Οικονομικό όφελος: Οι ανακατασκευασμένοι υπολογιστές είναι η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για τον εξοπλισμό των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων καθώς στοιχίζουν πολύ λιγότερα χρήματα.
  • Γρήγορη απόσβεση: Η μείωση του προϋπολογισμού ενός σχολείου είναι και το βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την αγορά ενός refurbished υπολογιστή. Συμφέρουν οικονομικά γιατί κάνουν γρήγορη απόσβεση του κόστους αγοράς, χωρίς να στερούν τις νόμιμες άδειες χρήσης του λογισμικού.
  • Οικολογική συνείδηση: Ειδικά για τους μαθητές περνάει το μήνυμα της περιβαλλοντικής προστασίας ενώ στη πράξητα ηλεκτρονικά απόβλητα μειώνονται αισθητά. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς να στερούν από τον υπολογιστή τη σωστή λειτουργία και την αποδοτικότητα.
  • Άριστη απόδοση: Είναι μηχανήματα που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές εφαρμογές, φυλλάδια αξιολόγησης ακόμη και ηλεκτρονικά-επιμορφωτικά παιχνίδια. Η περιήγηση στο διαδίκτυο γίνεται με ασφαλή τρόπο και ο κάθε μαθητής μπορεί να διατηρεί και προσωπικό φάκελο αρχείων για να ελέγχεται η πρόοδος των εργασιών του.
  • Εγγύηση λειτουργίας: Σε τελική ανάλυση, οι υπολογιστές refurbished είναι μια εναλλακτική επιλογή που ενισχύει την καινοτόμα πρακτική της ανακατασκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Πρόκειται για μηχανήματα επώνυμων κατασκευαστών που έχουν ελεγχθεί σε βάθος, έχουν δοκιμαστεί και συνοδεύονται από εγγυημένα χαρακτηριστικά.